Przejdź do treści
Herb_Miasta_jpg
herb
herb-1
godlo_polski_svg

w Międzyrzecu Podlaskim

Informacja nt. płatności za obiady

Informacja nt. płatności za obiady w szkolnej stołówce!

Opłaty za obiady dokonujemy najpóźniej do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy ZPO Nr 3 ul. Leśna 2, 21-560 Międzyrzec Podlaski nr rachunku 15 8039 0006 0000 0008 8239 0003 Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim – w banku nie pobierana jest opłata.

W tytule wpłaty/przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecko oraz szkołę do której uczęszcza.

W przypadku zagubienia magnetycznej karty obiadowej uprawniającej do wydania obiadu należy za wydanie duplikatu zapłacić kwotę 10 zł na rachunek bankowy podany powyżej /jak za wyżywienie /.