Przejdź do treści

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim

godlo_polski_svg
Herb_Miasta_jpg
herb
herb-1

Zespół Placówek
Oświatowych nr 1

w Międzyrzecu Podlaskim

Podsumowanie projektu

  1. Projekt pt ,,Młodzi Ambasadorzy swoich regionów”, nr: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000124571, realizowany przez nasza szkołę w ramach programu Erasmus+, Sektorze Edukacja Szkolna KA122 – Mobilność edukacyjna KA122-SCH Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej był dla naszych uczniów i nauczycieli niezwykłą szansa na poszerzenie swoich kompetencji jak również na poznanie kultury Grecji.

Celem naszego projektu było:

  • Wzrost kompetencji cyfrowych w tym wzrost świadomości dotyczącej efektywnego korzystania z technologii informacyjnej
  • Wzrost kompetencji językowych
  • Realizowanie projektów w ramach współpracy międzynarodowej

 Udało nam się zrealizować wszystkie cele naszego projektu.

  1. Wzmocnienie kompetencji uczniów z naciskiem na obszar językowy oraz kompetencje cyfrowe: program mobilności uczniów był tak zaplanowany by umożliwić uczniom zastosowanie posiadanej wiedzy teoretycznej w praktyce oraz rozwinąć te kompetencje poprzez współpracę w grupie międzynarodowej pod czujnym okiem opiekunów z obu szkół. Efekty projektu pokazują możliwości jakie mają nasi uczniowie, którzy chętnie angażują się w tego typu inicjatywy co pokazują efekty nie tylko projektów Erasmus+ ale też dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Opracowanie treści do efektów materialnych w języku angielskim było dodatkowym wyzwaniem, które zamierzamy wykorzystać w kolejnych inicjatywach mających na celu rozwój współpracy międzynarodowej.
  2. Podniesienie europejskiego wymiaru szkoły: proces umiędzynarodowienia szkoły traktujemy jako naturalny element rozwoju instytucji edukacyjnej, niezbędny w procesie kształcenia młodzieży na progu dorosłości. Młodzież objęta działaniami projektu posiada naturalną potrzebę rozwijania kontaktów z rówieśnikami z innych krajów i poznawania innych kultur. Rozszerzenie współpracy o kolejny europejski kraj jest kolejnym krokiem w procesie rozwoju internacjonalizacji. Dotychczasowe doświadczenia uświadomiły nam olbrzymi wpływ współpracy międzynarodowej nie tylko na wzrost prestiżu naszej szkoły ale również na poziomie indywidualnym na poszerzanie horyzontów rozwoju zawodowego kadry oraz edukacyjnego uczniów. Wyjazd do szkoły zagranicznej uczniów był dla nich swoistą szkołą życia, a w szczególności dla tych, którzy jeszcze nigdy nie mieli szansy wyjechać poza granice naszego kraju. Poprzez codzienne przebywanie z rówieśnikami i uczniami trochę starszymi nasi podopieczni musieli sobie radzić, musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości, korzystać z języka angielskiego w celu wykonywania zadań, poleceń, nawiązania konwersacji, omawiania problemów, udziału w lekcjach, czy wszystkich innych formach aktywności oraz w sytuacjach życia codziennego. To najlepsza forma doskonalenia kompetencji językowych. Wyjazd nie tylko umożliwił im kontakt z inną kulturą, czy podniesienie kompetencji językowych, ale podniósł ich kompetencje społeczne. Jak zadeklarowali jednogłośnie był również ważny z punktu widzenia poszerzenia wiedzy o UE i o jej dziedzictwie. Czujemy, że angażując się w ten projekt otworzyliśmy nowy rozdział dla naszej placówki i jej społeczności, że poszerzyliśmy horyzonty myślowe, społeczne, że podniosły się nasze kompetencje jako zespołu oraz polepszył się wizerunek naszej szkoły