Przejdź do treści

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim

godlo_polski_svg
Herb_Miasta_jpg
herb
herb-1

Zespół Placówek
Oświatowych nr 1

w Międzyrzecu Podlaskim

Tytuł „Najlepszego Chemika” i „Najlepszego Fizyka” w roku szkolnym 2023/2024 przyznany

W tym roku w szkolnym konkursie o tytuł „Najlepszego Chemika” i „Najlepszego Fizyka” wzięło udział 30 uczniów z klas 7a i 7b. Zestawy konkursowe zawierały zadania zamknięte różnego typu z zakresu podstawy programowej przewidzianej do realizacji w klasie VII. Uczestnik mógł zdobyć maksymalnie 15 punktów. Tytuł Najlepszego Chemika lub Najlepszego Fizyka zdobył uczestnik z najwyższą liczbą punktów. Każdy uczestnik konkursu otrzymał ocenę cząstkową z chemii. Ocena celująca – od 90 %, bardzo dobra – od 60 %, dobra – pozostali uczestnicy.

Tytuł „Najlepszego Chemika” zdobyła uczennica klasy 7b Dominika Hryć, a tytuł „Najlepszego Fizyka” zdobył Maciej Wnukowicz z klasy 7a.

Dominika i Maciej otrzymali dyplomy oraz nagrody w postaci kubków chemika i fizyka, pozostali uczestnicy dyplomy.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Organizatorki konkursu – Marta Węgrzyniak-Szymańska

Ewelina Pulik