Przejdź do treści

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim

godlo_polski_svg
Herb_Miasta_jpg
herb
herb-1

Zespół Placówek
Oświatowych nr 1

w Międzyrzecu Podlaskim

Ciekawe lekcji geografii

Pod koniec października 2023 r. klasy siódme brały udział na lekcjach geografii w akcji „Lekcja o funduszach europejskich VIII”. Zajęcia w wymiarze dwóch jednostek lekcyjnych po 45 minut były zorganizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Główne cele projektu to:

  • Popularyzacja wiedzy nt. ochrony klimatu, adaptacji do zmian klimatu w miastach oraz sposobów przeciwdziałania tym zmianom.
  • Popularyzacja wiedzy na temat Funduszy Europejskich, w szczególności efektów Programu Polska Wschodnia 2014-2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.
  • Zainspirowanie grupy docelowej do analizy zmian i korzyści, jakie przyniosła lub przyniesie lokalnej społeczności realizacja w Polsce Wschodniej inwestycji współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

W ramach zajęć obejrzeliśmy dwie części filmu o zmianach klimatu, przeczytaliśmy komiks pt. „Projekt: Klimat!” opierający swe treści na przyczynach i skutkach zmian klimatycznych oraz rozwiązaliśmy zadania w zeszytach ćwiczeń dołączonych do komiksu.

Na drugiej lekcji skupiliśmy się na informacjach o Unii Europejskiej, jej głównych zadaniach oraz wiedzy na temat inwestycji w naszym regionie wspierających ochronę klimatu.

Ostatnim etapem zajęć było wykonanie w grupach prac projektowych związanych z docelowym tematem, czyli „Jak zapobiegać zmianom klimatycznym?”

Za zaangażowanie i aktywną pracę wszyscy uczniowie klas siódmych otrzymali kolorowe notesy.

Koordynator projektu: Katarzyna Pazda