Przejdź do treści

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim

godlo_polski_svg
Herb_Miasta_jpg
herb
herb-1

Zespół Placówek
Oświatowych nr 1

w Międzyrzecu Podlaskim

Światowy Dzień Autyzmu w ZPO1

02 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia.

Autyzm dziecięcy jest poważnym, całościowym zaburzeniem rozwoju, obejmującym sferę poznawczą, emocjonalną i społeczną. W ostatnich latach obserwuje się wzrost częstości występowania autyzmu. Rośnie zatem liczba dzieci z taką diagnozą, które uczą się w szkołach ogólnodostępnych, w edukacji włączającej. Dzieci dotknięte spektrum uczą się również w naszej Jedynce, dlatego postanowiliśmy hucznie uczcić ten dzień.

Już od wczesnych godzin porannych na uczniów oraz nauczycieli czekała „ścianka-niespodzianka”, z pięknymi skrzydłami, na tle których można zrobić sobie zdjęcie, wchodząc w postać prawdziwego błękitnego anioła. Klasy I-III przeszły się okolicznymi ulicami w niebieskim korowodzie trzymając w ręku niebieską rękawiczkę – znak chęci pomocy autystom.

O godzinie 11:00 przedstawiciele wszystkich oddziałów zeszli na boisko szkolne i wypuścili w powietrze niebieskie baloniki z helem. W tym samym momencie nad szkołą przeleciały bociany wracające z ciepłych krajów, co bardzo ucieszyło wszystkich zebranych.

Miesiąc kwiecień w światowych kalendarzach widnieje jako czas świadomości autyzmu. W tym okresie w naszej Szkole, na godzinach wychowawczych zostaną przeprowadzone zajęcia przybliżające uczniom funkcjonowanie inne niż to, do jakiego przywykli oraz mające na celu maksymalne poszerzenie tolerancji oraz uwrażliwianie na niesienie pomocy słabszym w potrzebie.

Galeria

Izabela Lesiewicz