Przejdź do treści

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim

godlo_polski_svg
Herb_Miasta_jpg
herb
herb-1

Zespół Placówek
Oświatowych nr 1

w Międzyrzecu Podlaskim

Szkolny Konkurs o Tytuł Mistrza Czytania ze Zrozumieniem klas IV

Dnia 3 stycznia 2023 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs o Tytuł Mistrza Czytania ze Zrozumieniem. Wzięło w nim udział 40 uczniów klas IVA (18) i IVB (22). Organizatorem konkursu była nauczycielka języka polskiego Anna Sobolewska.

Celami konkursu było: propagowanie czytelnictwa, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, pobudzenie aktywności polonistycznej, uświadomienie bogactwa i piękna literatury, diagnoza poziomu uczniów pod względem umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz wyłonienie zwycięzców konkursu.

Uczniowie samodzielnie rozwiązywali test, w którym każdy z uczestników mógł uzyskać maksymalnie 23 punkty.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: mistrzem został, zdobywając maksymalną liczbę punktów: Denis Shalajko z klasy IVB. II miejsce zdobyła Agnieszka Szymańska IVB (22 punkty), a III miejsce: Karolina Zień i Cezary Szczepaniuk z klasy IVA oraz Lena Przybyłowska, Mikołaj Basara, Fabian Marczenko i Michał Chomicki z klasy IVB  (21 punktów). Laureaci pierwszego i drugiego miejsca otrzymali oceny celujące, III – bardzo dobre, a wszyscy – drobne nagrody rzeczowe.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!