Herb_Miasta_jpg
herb
herb-1
godlo_polski_svg

w Międzyrzecu Podlaskim

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU USZKODZENIA, ZNISZCZENIA LUB NIEZWRÓCENIA W TERMINIE PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

  • Rodzic ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, zniszczenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

  • W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego, uczeń zobowiązany jest do odkupienia podręcznika do 30 czerwca.

  • Wyjątkowo rodzic ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik lub materiał edukacyjny zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej kwoty na konto nr 16 8039 0006 0000 0000 0452 0003 Miasta Międzyrzec Podlask