Przejdź do treści

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim

godlo_polski_svg
Herb_Miasta_jpg
herb
herb-1

Zespół Placówek
Oświatowych nr 1

w Międzyrzecu Podlaskim

Komunikat Dyrektora w sprawie organizacji pracy szkoły

Od poniedziałku, 1 lutego 2021 r. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

Organizacja zajęć zdalnych w szkole dla uczniów

Od 1 lutego nadal organizujemy zajęcia lub zajęcia zdalne dla uczniów klas IV–VIII, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z innych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.

Możliwość prowadzenia w szkołach tzw. egzaminów próbnych

W szkole będzie można zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty, tzw. egzaminy próbne.

Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów

Nadal prowadzimy działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III.

Konsultacje dla zdających egzaminy

Nadal organizujemy dla uczniów klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Organizacja konkursów, olimpiad lub turniejów w szkole.

Dyrektor szkoły, może udostępnić pomieszczenia w szkole, do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Szkolenie sportowe w oddziałach sportowych.

Zachowujemy również szkolenia sportowego w formie stacjonarnej w oddziałach sportowych.

Opracowane w szkole zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej, a także rodziców.