Przejdź do treści

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim

godlo_polski_svg
Herb_Miasta_jpg
herb
herb-1

Zespół Placówek
Oświatowych nr 1

w Międzyrzecu Podlaskim

Powrót uczniów do szkoły po feriach zimowych

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas proszę pamiętać:
1. Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w osłonę ust i nosa
2. Stosować się do opracowanych i wdrożonych zasad funkcjonowania szkoły w okresie trwającej pandemii COVID-19, obowiązujących przed okresem nauki zdalnej
3. Zgłaszać do wychowawcy wszystkie niepokojące sygnały dotyczące zdrowia dziecka
4. Niezwłocznie reagować na informacje szkoły dotyczące dziecka

Nauka zdalna na terenie szkoły dla uczniów potrzebujących wsparcia
Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu, organizujemy naukę zdalną na terenie szkoły (Proszę wszystkich zainteresowanych rodziców, którzy chcą aby ich dziecko korzystało z tej formy, o kontakt z sekretariatem szkoły (83 371 43 37)

Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów
Dla uczniów klas I – III, których rodzice nie mogą zapewnić dziecku opieki po zakończonych zajęciach, prowadzimy działalność opiekuńczą w ramach świetlicy. (Zgłoszenia przyjmuje pracownik świetlicy)

Konsultacje dla zdających egzaminy
Dla uczniów klas ósmych zgodnie z przyjętym harmonogramem organizujemy konsultacje indywidualne lub w małych grupach na zasadach przyjętych w szkole:
1. Zgłoszenie do nauczyciela potrzeby spotkania
2. Ustalenie terminu spotkania
3. Poinformowanie zainteresowanych o ewentualnych przeszkodach dotyczących spotkania w celu jego odwołania.

Szkolenie sportowe w oddziałach sportowych
Dla uczniów klas sportowych szkolenia sportowe realizujemy w formie stacjonarnej na terenie szkoły.

W oparciu o wytyczne MEiN, MZ, GIS, dbając o zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym uczniom od dnia 18 stycznia 2021 r. dokonujemy zmian sal lekcyjnych dla klas I – III

Klasa

Aktualny numer sali zajęćKondygnacja
1 a19I piętro
1 b22I piętro
2 a9parter
2 b3parter
3 a34

II piętro

3 b37II piętro

Pomieszczenia szatni dla uczniów klas młodszych także ulegają zmianie. Korzystając z szatni proszę zwracać uwagę na obowiązujące oznakowanie.

Do zobaczenia w poniedziałek..