Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym Międzyrzecka Liga Języka Angielskiego nie została rozstrzygnięta ze względu na wprowadzenie stanu epidemii COVID-19. W związku z tym z planowanych 3 etapów przeprowadzono 2 etapy.

Uczestnikom Ligi, którzy zakwalifikowali się do III etapu konkursu przyznano tytuł finalisty. Wszyscy finaliści zostaną nagrodzeni dyplomami.

Organizatorzy Międzyrzeckiej Ligi Języka Angielskiego