Od dnia 1 czerwca 2020 r. zainteresowani uczniowie/rodzice mogą korzystać z biblioteki szkolnej

Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa:

  • noszenia maseczki,
  • zdezynfekowania rąk lub założenia rękawiczek jednorazowych,
  • postępowania zgodnie z poleceniami pracowników szkoły.

Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach 9.00 – 13.00.

  1. W pomieszczeniu biblioteki przebywają tylko nauczyciele bibliotekarze.
  2. Do wypożyczania i zwrotu książek przeznaczone jest specjalne stanowisko znajdujące się przy drzwiach wejściowych do biblioteki.
  3. Przy stanowisku wypożyczeń może znajdować się tylko jedna osoba.
  4. Uczniowie czekający na wypożyczenie książki utrzymując między sobą minimalną odległość 1,5 metra.
  5. Książki są wypożyczane do 15 czerwca 2020 r.

Zapraszamy