Przejdź do treści

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim

godlo_polski_svg
Herb_Miasta_jpg
herb
herb-1

Zespół Placówek
Oświatowych nr 1

w Międzyrzecu Podlaskim

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 od 9 marca 2020 r.

od godz. 8.00

  do  23 marca 2020 r.

do godz. 15.00

 

od 20 maja 2020 r.

od godz. 8.00

   do 29 maja 2020 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)

 

 

od 24 marca 2020 r.

 

do 6 kwietnia 2020 r.

 

 

od 1 czerwca 2020 r.

 

do 5 czerwca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 10 kwietnia 2020 r.

 godz. 12.00

 

8 czerwca 2020 r.

 godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 10 kwietnia 2020 r.

od godz. 12.00

 do 17 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00

 

od 8 czerwca 2020 r.

od godz. 12.00

 do 15 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

23 kwietnia 2020 r.

 godz. 15.00

 

16 czerwca 2020 r.

godz. 15.00

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej:

 

  • kandydat mieszka na terenie miasta Międzyrzec Podlaski – 50 punktów;
  • rodzeństwo kandydata uczęszcza do zespołu placówek, do którego złożony został wniosek – 20 punktów;
  • kandydat ukończył oddział przedszkolny w zespole placówek, do którego złożony został wniosek – 15 punktów;
  • miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek – 15 punktów.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w pkt 1-4,:

  • oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania na terenie Międzyrzeca Podlaskiego;
  • oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do zespołu placówek, do którego złożony został wniosek
  • oświadczenie rodzica o ukończeniu przez kandydata oddziału przedszkolnego w zespole placówek, do którego złożony został wniosek;
  • oświadczenie rodzica o miejscu pracy rodzica w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek.