Przejdź do treści

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim

godlo_polski_svg
Herb_Miasta_jpg
herb
herb-1

Zespół Placówek
Oświatowych nr 1

w Międzyrzecu Podlaskim

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnymod 10 lutego do 21 lutego 2020 r.od 10 lutego do 21 lutego 2020 r.
2Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnychod 2 marca 2020 r. od godz. 8.00

do 20 marca 2020 r. do godz. 15.00
od 20 maja 2020 r. od godz. 8.00

do 1 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
3Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt. 2 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)od 23 marca 2020 r.

do 3 kwietnia 2020 r.
od 2 czerwca 2020 r.

do 15 czerwca 2020 r.
4Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych7 kwietnia 2020 r. godz. 12.0019 czerwca 2020 r. godz. 12.00
5Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczeniaod 7 kwietnia 2020 r. od godz. 12.00

do 15 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00
od 19 czerwca 2020 r. od godz. 12.00

do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
6Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych17 kwietnia 2020 r. godz. 15.0025 czerwca 2020 r. godz. 15.00