Przejdź do treści

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim

godlo_polski_svg
Herb_Miasta_jpg
herb
herb-1

Zespół Placówek
Oświatowych nr 1

w Międzyrzecu Podlaskim

Wspaniały jubileusz „Jedynki”

Dzień 25 października 2019 roku był szczególnym dla społeczności międzyrzeckiej „Jedynki”, ale i dla całego miasta. Tego dnia odbyły się uroczystości upamiętniające 100 lat funkcjonowania najstarszej placówki oświatowej Międzyrzeca. W roku 1919, a więc rok po odzyskaniu niepodległości, powstała w Międzyrzecu 7 -klasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Stanisława Konarskiego, która od roku 1968 nosi imię Henryka Sienkiewicza.

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja koncelebrowana przez 8 kapłanów, w tym 7 absolwentów „Jedynki”. Przewodniczył jej ks. Andrzej Jakubowicz, homilię wygłosił ks. Henryk Jakubowicz, a wokół ołtarza stanęli także: ks. Andrzej Siedlanowski, ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Mariusz Zaniewicz, ks. Zbigniew Komoszka, ks. Grzegorz Koc oraz gospodarz parafii ks. dziekan Józef Brzozowski. Podczas mszy śpiewała prowadzona przez Zdzisława Frydrychowskiego schola złożona z byłych i obecnych uczniów Szkoły. Przybyły też poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych oraz Rady Miasta, nauczyciele, pracownicy, rodzice, uczniowie oraz zaproszeni goście.

Drugą częścią uroczystości był okolicznościowy program artystyczny, który zaprezentowano w gościnnych murach MOK-u na scenie kina „Sława”. Wystąpili w nim uczniowie klasy VIIA Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz chór szkolny. Przedstawili oni historię swojej Szkoły w formie odkrywanej na oczach widzów tajemnicy szkolnego skarbu ukrytego w starym kufrze. Ważnym wydarzeniem okazała się premiera filmu, w którym wystąpili dyrektorzy „Jedynki”: Wacława Bagłajewska, Ryszard Kornacki, Henryk Wawryniuk, Elżbieta Leszczyńska, Teresa Turska i Iwona Orkisiewicz. Występ wywołał wiele wspomnień i wzruszeń, o czym świadczyły łzy w oczach dużej części widzów.

Następnie w uroczystym przemarszu ulicą Warszawską wszyscy udali się do budynku Szkoły. Tu –  w imieniu społeczności „Jedynki”: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników –  przywitała przybyłych dyr. Iwona Orkisiewicz. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Małgorzata Bogusz – Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, która reprezentowała Wojewodę Lubelskiego, Dariusz Litwiniuk – Kierownik filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego, Zbigniew Kot – Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski, Robert Matejek – Przewodniczący Rady Miasta, Zbigniew Bernat i Zygmunt Ostapowicz -Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Radni Rady Miasta: Marek Chomiuk, Danuta Duda, Zdzisław Frydrychowski, Mariusz Jarosz, Mirosław Jung, Barbara Jurkowska, Mariusz Leszczyński, Małgorzata Rumowska, Piotr Sakowicz, Izabela Trochymiak, Paweł Łysańczuk – Zastępca Burmistrza, Elżbieta Dedelis – Sekretarz Miasta Międzyrzec Podlaski, Andrzej Mironiuk – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Radny Powiatu Bialskiego, Artur Kulicki – zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim, Waldemar Bałkowiec – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Międzyrzecu Podlaskim, Paweł Jakubowicz – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo  – Gaśniczej w Międzyrzecu Podlaskim, Tadeusz Steć –Komendant Straży Miejskiej w Międzyrzecu, Ewa Kiec – Dyrektor Oddziału Banku PKO BP w Międzyrzecu Podlaskim, Anna Pawłowicz – Kierownik Zespołu PKO BP, Leszek Michalec – Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski, Anna Korszeń – Dyrektor Przedstawicielstwa INTER BROKER w Białej Podlaskiej, Wojciech Jędruchniewicz – Dyrektor Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Międzyrzecu, Krystyna Rachoń-Kulicka – Prezes Oddziału ZNP w Białej Podlaskiej, Grzegorz Kowalczyk – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2, Jolanta Wolanin -Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3, Jolanta Modrzewska- Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Robert Matejek – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej, Arkadiusz Stefaniuk – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich, Andrzej Marciniuk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Katarzyna Byczyk- Dyrektor Miejskiego Żłobka w Międzyrzecu Podlaskim, ks. Dziekan Józef Brzozowski oraz kapłani – absolwenci Szkoły, byli Dyrektorzy „Jedynki”, emerytowani nauczyciele i pracownicy, sponsorzy. Wszyscy wspólnie odśpiewali hymn państwowy i minutą ciszy uczcili pamięć nieżyjących już nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1. Na ich grobach w tym dniu rano zapłonęły zapalone przez nauczycieli i uczniów „Znicze Pamięci”, na których znalazły się słowa: „Z okazji Jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim wyrazy pamięci podziękowania za tworzenie historii i tradycji tej szkoły.”

Do odsłonięcia pamiątkowej tablicy w holu dyr. Teresa Turska zaprosiła: Burmistrza Zbigniewa Kota, dyr. Wacławę Plewkę, dyr. Iwonę Orkisiewicz, panią Jadwigę Zasadzińską, Przewodniczącą Rady Rodziców Agnieszkę Grudzińską oraz przedstawicieli uczniów. Poświęcenia tablicy dokonał ks. Józef Brzozowski. Będzie ona przypominała społeczności Szkoły o tym wspaniałym jubileuszu.

Następnie byli Dyrektorzy Szkoły otrzymali z rąk dyr. Iwony Orkisiewicz okolicznościowe pamiątki w podziękowaniu za ich wspaniałą pracę i oddanie „Jedynce”, zaś dyr. Teresa Turska odczytała list gratulacyjny, który „Jedynka” otrzymała z Kancelarii Prezydenta RP.

Potem z życzeniami, wspomnieniami i upominkami wystąpili przybyli na uroczystość goście na czele z Burmistrzem Miasta. Wszyscy zgormadzeni w „Jedynce” odśpiewali wspólnie hymn Szkoły. Wpisali się również do jubileuszowej księgi, która będzie wspaniała pamiątką dla kolejnych pokoleń. Otrzymali także pamiątkowe tarcze i jubileuszowe biuletyny.

Urodziny nie mogły obyć się bez tradycyjnego „Sto lat” i  wspaniałego tortu.

Tego dnia w Szkole można było również obejrzeć pamiątki, zdjęcia, puchary, a emerytowani nauczyciele oraz absolwenci z sentymentem odwiedzili swoje klasy.

Życzymy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. H. Sienkiewicza w Międzyrzecu Podlaskim kolejnych 100 lat. Niech kształci następne pokolenia młodych międzyrzeczan.

Galeria