Przejdź do treści

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim

godlo_polski_svg
Herb_Miasta_jpg
herb
herb-1

Zespół Placówek
Oświatowych nr 1

w Międzyrzecu Podlaskim

Informacja nt. płatności za obiady w szkolnej stołówce!

Opłaty za obiady w szkolnej stołówce dokonujemy najpóźniej do dnia 20 każdego miesiąca/przykład: za miesiąc IX do 20 X/, na rachunek bankowy nr :
15 8039 0006 0000 0008 8239 0003 – Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim – w banku nie pobierana jest opłata.
W tytule wpłaty/przelewu należy podać : imię i nazwisko dziecka oraz szkołę, do której uczęszcza.
UWAGA : W przypadku zagubienia magnetycznej karty obiadowej uprawniającej do wydania obiadu należy za wydanie duplikatu zapłacić kwotę 12 zł/słownie: dwanaście złotych/ na rachunek bankowy podany powyżej/jak za wyżywienie/.

                                                                                                         Justyna Wyszyńska-Karłoska