Informacja

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym Międzyrzecka Liga Języka Angielskiego nie została rozstrzygnięta ze względu na wprowadzenie stanu epidemii COVID-19. W związku z tym z planowanych 3 etapów przeprowadzono 2 …

Wyniki

Wyniki po dwóch etapach klasa VIII Wyniki po dwóch etapach klasa VII Wyniki IV edycji MTP IV edycja Wyniki klas VIII – II etap IV edycja Wyniki klas VII – …