W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół oraz potrzebę prowadzenia nauczania na odległość wydłuża się okres składania zadań II etapu  Międzyrzeckiego Turnieju Przyrodniczego do czasu ustabilizowania się sytuacji. Informacje o dalszym przebiegu konkursu będą podane w późniejszym czasie.