Zespół Placówek Oświatowych Nr 1

 zaprasza uczniów klas VII i VIII zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi do udziału w IV edycji międzyszkolnego Konkursu

„Międzyrzecki Turniej Przyrodniczy” w roku szkolnym 2019/2020.

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE. NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!!!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.