Witamy na stronie Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim


Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 funkcjonuje od roku szkolnego 2012/2013.

W skład Zespołu wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Henryka Sienkiewicza
  • Samorządowe Przedszkole Nr 2

Adres kontaktowy:
ul. Warszawska 40
21-560 Międzyrzec Podlaski
tel./fax.: 83 371 43 37
e-mail: zpo1mc@o2.pl

 

Samorządowe Przedszkole Nr 2
ul. Przedszkolna 2
21-560 Międzyrzec Podlaski
strona internetowa:
www.przedszkole2mc.przedszkolowo.pl

Szkoła Podstawowa Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Henryka Sienkiewicza
ul. Warszawska 40
21-560 Międzyrzec Podlaski

Co nas wyróżnia?

Tradycja to piękno, które chronimy

Od zawsze podejmowaliśmy różnorodne przedsięwzięcia, z których wiele należy już do tradycji. szkoły. Dzisiaj mówią one o naszej tożsamości, kierunku działań, przyczyniają się do kształtowania osobowości naszych wychowanków, integrują naszą społeczność. Procentują jako opinia o szkole, bowiem tworzą jej klimat i niepowtarzalny charakter. W ich tworzeniu i kultywowaniu brali i biorą udział wszyscy – uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Technologia to przyszłość

Dziś nie wyobrażamy sobie żadnej dziedziny życia bez nowoczesnej technologii. W naszej szkole wiemy, że nauka z jej wykorzystaniem jest nie tylko ciekawsza, ale i efektywniejsza. Śmiało więc po nią sięgamy, zapewniając uczniom i nauczycielom dostęp do komputerów, tablic multimedialnych, a także drukarki 3d łącze światłowodowe.

 

Młody Patriota

Wychowanie w duchu patriotyzmu jest jednym z naszych priorytetów. Wychowujemy naszych uczniów, przekazując im miłość do Małej i Dużej Ojczyzny. Ma się ona wyrażać w pamięci o świętach narodowych, uczestnictwie w lokalnych uroczystościach, a także w codziennej pracy na rzecz dobra kraju i regionu.

ZPO nr 1 to szkoła z tradycjami, która kształci i wychowuje kolejne pokolenia międzyrzeczan.

Sześciooddziałowe przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30. Dzieci bawią się i uczą w dużych, dobrze wyposażonych salach. Kompetentna kadra zapewnia dzieciom wszystkich grup realizację podstawy programowej, zajęcia  języka angielskiego oraz zajęcia taneczno – umuzykalniające, co gwarantuje im wszechstronny rozwój i bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Dodatkowo prowadzona jest także gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna. Wychowankowie przedszkola uczestniczą też w wycieczkach, konkursach, lokalnych wydarzeniach, co bardzo pozytywnie wpływa na ich rozwój. Przedszkole otacza pełen zieleni ogród, w którym znajduje się atrakcyjny i bezpieczny plac zabaw – idealne miejsce do rekreacji na świeżym powietrzu. Kadra ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania, bo tylko w  wyniku wzajemnej współpracy absolwent przedszkola będzie ciekawy świata, samodzielny, kulturalny, odpowiedzialny i gotowy do roli ucznia.

W szkole podstawowej dzieci i młodzież uczą się w 16 oddziałach. Lekcje trwają od godziny 8.00 do 15.55. Oprócz zajęć obowiązkowych, gwarantujących realizację podstawy programowej, szkoła zapewnia bogatą ofertę zajęć dodatkowych, stwarzając uczniom możliwość rozwoju ich talentów i zainteresowań, działań o charakterze charytatywnym, a także pomagając w pokonywaniu trudności edukacyjnych. Uczniowie „Jedynki” uczestniczą w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, odnosząc w nich znaczące sukcesy, angażują się w pomoc innym, rozwijają się kulturalnie poprzez poznawanie dzieł filmowych i teatralnych, edukują się patriotycznie, prozdrowotnie, chętnie biorą udział w różnorodnych wycieczkach edukacyjnych i rekreacyjnych, prezentują swoje talenty zarówno podczas imprez szkolnych, jak i miejskich, są zauważani i doceniani na forum lokalnym. „Jedynka” w wychowaniu i kształceniu uczniów wykorzystuje bogate tradycje przodków, budując wciąż swoje własne i będąc ukierunkowaną na przyszłość. W szkole realizowane są atrakcyjne i wartościowe programy edukacyjne i wychowawcze. Uczniowie uczą się języka angielskiego przez cały okres edukacji oraz języka niemieckiego w klasie VII i VIII.

Do dyspozycji uczniów pozostają: dobrze wyposażone i wciąż modernizowane sale lekcyjne, w których podczas nauki uczniowie i nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie, czynna codziennie w godzinach 7.00 – 16.00 świetlica szkolna z atrakcyjną propozycją zajęć zarówno dla najmłodszych, jak i najstarszych uczniów, stołówka, biblioteka szkolna z ponad 20 tysiącami książek w swoich zbiorach, w której działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, sala gimnastyczna, boisko oraz plac zabaw. Uczniowie klas sportowych korzystają także z hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. gen. W. Sikorskiego, szkoła zaś podjęła starania wybudowania własnej pełnowymiarowej hali. 

Kompetentna, oddana i życzliwa kadra pedagogiczna dba nie tylko o kształcenie i wychowanie uczniów, ale także o ich bezpieczeństwo. Nad zdrowiem uczniów czuwa zaś szkolna pielęgniarka oraz stomatolog. W budynku szkoły funkcjonuje także monitoring. Dzięki tym wszystkim działaniom nasi uczniowie są zawsze bezpieczni i nikt nie pozostaje anonimowy. Każdy z uczniów może też liczyć na fachową pomoc pedagoga szkolnego, logopedy oraz innych fachowców, np. z zakresu doradztwa zawodowego. Pomocą uczniom i rodzicom służy też szkolny sekretariat.